ครั้งที่ 1

วิทยากรตำแหน่งประวัติ
คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแพคริม
นายราเชนทร์ โกศัลวิตร 

ครั้งที่ 2

วิทยากรตำแหน่งประวัติ
คุณกฤตย์ ลีลาเลิศอาไพที่ปรึกษาและวิทยากร
บริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) 
บริษัท ไลน์ คอมปานี (ประเทศไทย) จํากัด (LINE) 

ครั้งที่ 3

วิทยากรตำแหน่งประวัติ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (DTAC) 
คุณประสิทธิ์ ฉัตรแสงอุทัยHead of HR Solution Business
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCG
คุณภาณุวัฒน์ ตรังคานุวัฒน์Head of HR Information System
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCG
นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณCEO and Co-Founder Health at Home
ทพญ.ร.ท.ญ. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ 
ดร.พรรณทิพา วิเชียรสรรค์หุ้นส่วนบริษัท