สธ.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.0 ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล เสริมพลังองค์กรสู่การเป็น MOPH 4.0
          วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโยบายการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมีนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว.) จากทั่วประเทศ และรองผู้อำนวยการกองในส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 80 คน